• NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!
  Serdecznie witamy wszystkich Gości naszej wizytówki.

  Parafia
  pw. Św. Małgorzaty PM
  w Żurowej

  • Msze św. porządek zwykły

   6.30, środa 18.00

  • Msze św. porządek świąteczny

   7.30, 10.30, 16.00

  • Odpust parafialny

   13 lipca

 • Terytorium parafii:

  Historia kościoła

  Kościół został zbudowany w latach 1595-1602. Drewniany, konstrukcji zrębowej, szalowany, jednonawowy. W 1906 r. został powiększony przez przedłużenie nawy i dobudowanie przed- sionka od zachodu. Prezbiterium i nawa nakryte spłaszczonymi, pozornymi sklepieniami koleb- kowymi. Polichromia wnętrza figuralna i orna- mentalna malowana w 1906 r. przez Stanisława Gucwę. Wewnątrz ołtarz główny neobarokowy z XX w., z krucyfiksem rzeźbionym w 1966 r. przez Stanisława Proszowskiego. Dwa ołtarze boczne z obrazami i rzeźbami z 1928 r. Chrzciel- nica drewniana z XVIII w. W tęczy krucyfiks z XVIII w. oraz rzeźby Matki Boskiej Bolesnej i św. Jana Ewangelisty, z ok. 1520-1530 r. W kruchcie zachodniej krucyfiks z ok. 1520-1530 r.

 • Duszpasterze

  • Ks. Stanisław Mikołajczyk

   proboszcz
   data święceń 1990-06-02
   w parafii od 2007-01-01

 • Dane adresowe parafii

  38-247 Ołpiny, Żurowa 2